top of page

ACTIVITEITEN

Luchtfoto van boerderij

INKOOP VAN GRONDEN

Bij de herbestemming van een zone naar ‘bedrijfsterreinen’ wordt na een grondige analyse- getracht om grondcontrole te verwerven via aankoopopties of door grond onmiddellijk aan te kopen.

AANLEG VAN INFRASTRUCTUUR

In samenwerking met de overheid worden de infrastructuurwerken gepland en gerealiseerd: aanleg van wegen, fietspaden, groenbuffers, waterbuffers,….
De werken worden steeds door externe aannemers uitgevoerd.

straat Pavement
Untitled.jpg

VERKOOP VAN PERCELEN INDUSTRIEGROND

Zowel grote als kleine percelen worden verkocht aan bedrijven (als eindgebruiker), die er -volledig naar hun eigen behoeften- een bedrijfsgebouw kunnen neerzetten.

VERKOOP VAN KMO-UNITS

Een nieuwe activiteit van Landexplo is de verkoop van KMO-units : het betreft kleinere bedrijfseenheden in een verzamelgebouw die ‘casco’ verkocht worden aan KMO’s. Deze bedrijven kunnen zulke ‘standaard-units’ vervolgens verder inrichten en gebruiken als stockageruimte, productie-vestiging,..

Building Plans
in Onderhandelen

ADVIESVERLENING OMTRENT HERBESTEMMING VAN GRONDEN

Landexplo volgt de bestaande wetgeving inzake PlanBaten heffing bij bestemmingswijzigingen op de voet, teneinde grondeigenaars te kunnen adviseren.
Vaak zijn landbouwgronden nog in ‘onverdeeldheid’ of is een ‘successieplanning’ aangewezen bij de aankoop van gronden.
Ook de geplande wetgeving inzake ‘verhandelbare ontwikkelingsrechten’ wordt aandachtig opgevolgd in het kader van de verwachte betonstop, teneinde  hier een voortrekkersrol in te vervullen.

bottom of page