top of page

BERLARE

Dit gebied van ca 5 ha werd in 2013 herbestemd tot industriezone. Nadat grondcontrole werd verworven en een samenwerkingsovereenkomst werd bereikt met de Gemeent Berlare, werden hierop infrastructuurwerken uitgevoerd en worden kleinere percelen voor KMO’s te koop aangeboden. Voor de meeste percelen werd inmiddels al een aankoopoptie afgesloten door plaatselijke bedrijven. Het bedrijvenpark zal ‘Goudberg’ genoemd worden

KMO-unit-rood.jpg

1. VOORWOORD : 

Het GRUP (Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) Overmere, waarbij landbouwgrond naar industriegrond bestemd werd, werd door de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen goedgekeurd in december 2012  en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 januari 2012. 
Zie hier het bestemmingsplan :

 

Op 28 oktober 2014 werd er een samenwerkingsakkoord met de gemeente Berlare ondertekend waarbij Landexplo Berlare de ontwikkeling van GRUP Overmere als taakstelling kreeg. De omgevingsvergunning werd door de Gemeente Berlare toegekend op 25 januari 2019.  

2. INDELING VAN HET BEDRIJVENTERREIN

Het bedrijventerrein in Overmere/Berlare richt zich in eerste instantie naar lokale KMO’s.

 

Voor deze bedrijven wordt een gevarieerd aanbod voorzien, waarbij het bedrijventerrein ingedeeld werd in 4 zones:

*Op te merken valt dat er 21% BTW verschuldigd is op het aandeel in de infrastructuurwerken (deze prijs zit vervat in de vraagprijs per m2).

Op te merken dat volgende activiteiten niet toegelaten zijn : 

  • Seveso-inrichtingen

  • Milieuvergunningsplichtige klasse 1 bedrijven

  • Autonome kantoren & detailhandel 

  • Agrarische bedrijven

  • Afvalverwerking met inbegrip van recyclage 

  • Mestverwerkingsbedrijven 

PROGRAMMA

ZONE A

hierop zal een bedrijfsverzamelgebouw worden gebouwd, waarin 11 kleinere KMO-units (de oppervlakte varieert van 148 tot 337 m2) zullen gebouwd worden. Deze units zullen casco opgeleverd worden (voorzien van sectionaalpoort, aansluiting op nutsleidingen, 6.5m vrije hoogte,…) en  zullen verkocht worden door een partner van Landexplo. 

ZONE B

Percelen grond met een oppervlakte tussen 1.215 en 1.553 m2 en een bebouwbare oppervlakte van ca. 860m2. De vraagprijs bedraagt 150€/m2*

ZONE C

Percelen grond tussen 1300 en 1530m2 en een bebouwbare oppervlakte die varieert van 950 tot 1.330 m2 . De vraagprijs bedraagt 135 €/m2*

ZONE D

In samenwerking met een partner zullen hierop meerdere bedrijfsgebouwen ontwikkeld worden, op maat van hun specifieke wensen.

​3. VERKOOP VAN PERCELEN : 

Op 25 april 2019 vond in Berlare een druk bijgewoonde  informatievergadering plaats voor alle geïnteresseerden.

Kandidaat-kopers kunnen zich aanmelden.

Een eerste toewijzing van percelen gebeurde op 06/06/2019 door het Uitgiftecomité, paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van de Gemeente Berlare en Landexplo. Bij de toewijzing  wordt voorrang gegeven aan kleinschalige, lokale bedrijven. Momenteel zijn een aantal percelen reeds gereserveerd of verkocht,  voor een overzicht van de beschikbare percelen. 

Kandidaat-kopers zullen vervolgens een verkoopsovereenkomst en basisakte ondertekenen; de notariële akte zal een viertal maanden later kunnen verleden worden.

 

Momenteel wordt de infrastructuur aangelegd, er wordt verwacht dat deze tegen 30 september 2019 klaar zal zijn.  en in het najaar zal de groenaanleg gebeuren.

bottom of page