top of page

Landexplo is een onafhankelijke ontwikkelaar van bedrijventerreinen

We zijn sedert 2010 actief en hebben projecten gespreid over gans Vlaanderen, gaande van Zedelgem, Wevelgem, Zele, Berlare, Aalst, Tessenderlo, Hoeselt, Tongeren tot Maasmechelen.

LANDEXPLO helpt grondeigenaars om een meerwaarde te realiseren op landbouwgronden die herbestemd werden tot industriegronden.
 

Onze bedoeling is om die herbestemde gronden privé te ontwikkelen tot bedrijventerreinen, en de grondeigenaar te laten delen in de meerwaarde. In geval van openbare ontwikkeling of onteigening daarentegen biedt de overheid aan de grondeigenaars immers enkel de waarde van de landbouwgrond.


Zodra LANDEXPLO de grondcontrole heeft verworven in de betreffende zone, trachten we -in samenwerking met de overheid (gemeente, provincie of Gewest)- deze gronden te ontwikkelen tot bedrijventerreinen door de nodige vergunningen aan te vragen en er infrastructuur aan te leggen. Vervolgens zal Landexplo de percelen grond verkopen aan eindgebruikers om er bedrijfsgebouwen (stockageruimte, productie-eenheden, winkelruimte, kantoren,...) neer te zetten.

Duurzame grondontwikkeling

Landexplo is er zich van bewust dat grond in Vlaanderen hoe langer hoe schaarser wordt. Wonen, werken, verkeersinfrastructuur, ontspanning,... nemen immers steeds meer ruimte in.

 

Daarom focust Landexplo zich enkel op gebieden die door de overheid herbestemd werden, en die -hetzij door een publieke instantie of een privé speler- ontwikkeld kunnen worden, met alle respect voor de bestaande reglementeringen..
 

Landexplo wil van de nieuwe bedrijventerreinen ook iets moois maken, met aandacht voor mobiliteit en het milieu. Daarom worden er in de nieuw ontwikkelde bedrijfszones vaak extra fietspaden aangelegd, waterbuffers,...
 

Landexplo is een commercieel bedrijf en wil -samen met de grondeigenaars- meerwaarden realiseren. Maar het wil ook iets teruggeven aan de natuur, daarom engageert Landexplo zich om jaarlijk een deel van de gerealiseerde winst te schenken of te gebruiken voor een partnership.

EEN FAMILIALE ONDERNEMING 

UITGEGROEID TOT EEN SPECIALIST INZAKE PRIVÉ-ONTWIKKELING VAN BEDRIJVENTERREIN

Landexplo is een familiale onderneming opgericht door de Heer Gaëtan Gorremans in 2010.


Inmiddels is Landexplo uitgegroeid tot een specialist inzake privé-ontwikkeling van bedrijventerreinen, en werden er reeds diverse projecten succesvol gerealiseerd.
 

Het geconsolideerd Eigen Vermogen van Landexplo bedroeg per 30.09.2018 ca. 3.8 mln€.

 

Doorgaans zet Landexplo per project een aparte projectvennootschap op. Gezien de volledige doorlooptijd van een project van start tot finale voltooiing (aankoop van gronden, verkrijgen van vergunningen, aanleg van infrastructuur, verkoop van percelen aan eindgebruikers...) vrij lang is en sommige projecten zeer kapitaalsintensief zijn, wordt -geval per geval- soms samengewerkt met andere privé-partners.

bottom of page