top of page
  • stanislas.gorremans

Informatie Avond


Toelichting bouwvoorschriften Toelichting bouwvoorschriften volgens het RUP door Dhr. Kristof Van Peteghem, Ruimtelijke planner Gemeente Berlare

  • Totstandkoming bedrijventerrein

  • Toelichting concept

  • Stedenbouwkundige voorschriften

  • Aanvraag omgevingsvergunning

Toelichting bouwvoorschriften


Lokaal Bedrijventerrein

 Bedrijven met lokaal karakter

 Maximaal 5ha

 Aansluitend bij hoofddorp

 Bestemmingswijziging via RUP

Ontwerpprincipes

 Gericht op lokale bedrijven

 Aandacht voor starters

 Efficiënt ruimtegebruik

 Geïntegreerd in landschap

 Met ruimtelijke kwaliteit

 Wonen GRAAG


Ontwerp

 Terreinen van diverse grootte met min. bezetting

 Integratie bedrijfsverzamelgebouw

 Kwalitatieve groenbuffer omheen het terrein

 Geen groen tussen de bedrijven onderling

 Bouwen langs perceelsgrens

 Strook met parkeerhavens vóór de bebouwing

 Maximalisatie bedrijfseenheden

 Garanties voor uniform en kwalitatief beeld

 Wonen op verdieping vooraanAanvraag omgevingsvergunning

 Stedenbouwkundige voorschriften te raadplegen op gemeentelijks website https://www.berlare.be/rup.html Doorklikken naar “Lokaal bedrijventerrein Overmere” (bijlagen 1 en 2)

 Behandelingstermijn omgevingsvergunning standaard 60 dagen (+30 dagen ontvankelijkheid)

 Gemeentelijk omgevingsambtenaar Nathalie Lemaire dienst Vergunningen, tel. 052 43 25 15, vergunningen@berlare.be

 Vraag pré-advies!

Comments


bottom of page