• Landexplo

Informatie Avond

https://www.berlare.be/781380.fil


Toelichting bouwvoorschriften Toelichting bouwvoorschriften volgens het RUP door Dhr. Kristof Van Peteghem, Ruimtelijke planner Gemeente Berlare

  • Totstandkoming bedrijventerrein

  • Toelichting concept

  • Stedenbouwkundige voorschriften

  • Aanvraag omgevingsvergunning

Toelichting bouwvoorschriften


Lokaal Bedrijventerrein

 Bedrijven met lokaal karakter

 Maximaal 5ha

 Aansluitend bij hoofddorp

 Bestemmingswijziging via RUP

Ontwerpprincipes

 Gericht op lokale bedrijven

 Aandacht voor starters

 Efficiënt ruimtegebruik

 Geïntegreerd in landschap

 Met ruimtelijke kwaliteit

 Wonen GRAAG


Ontwerp

 Terreinen van diverse grootte met min. bezetting

 Integratie bedrijfsverzamelgebouw

 Kwalitatieve groenbuffer omheen het terrein

 Geen groen tussen de bedrijven onderling

 Bouwen langs perceelsgrens

 Strook met parkeerhavens vóór de bebouwing

 Maximalisatie bedrijfseenheden

 Garanties voor uniform en kwalitatief beeld

 Wonen op verdieping vooraanAanvraag omgevingsvergunning

 Stedenbouwkundige voorschriften te raadplegen op gemeentelijks website https://www.berlare.be/rup.html Doorklikken naar “Lokaal bedrijventerrein Overmere” (bijlagen 1 en 2)

 Behandelingstermijn omgevingsvergunning standaard 60 dagen (+30 dagen ontvankelijkheid)

 Gemeentelijk omgevingsambtenaar Nathalie Lemaire dienst Vergunningen, tel. 052 43 25 15, vergunningen@berlare.be

 Vraag pré-advies!

Eugène Demolderlaan 89
1030 Brussel

©2019 door Visionline

GEÏNTERESSEERD ?
CONTACT OPNEMEN​

Om te investeren, ontwikkelen of voor eigen gebruik... we overlopen graag alle opties op maat van jouw noden en wensen. Contacteer ons voor meer informatie en een afspraak.

Bedankt voor de inzending!

Eugène Demolderlaan 89
1030 Brussel

©2019 door Visionline