top of page
  • stanislas.gorremans

Annulatie realisatievoorwaarden Zele.


Per 29 februari 2012 heeft de Raad van State het besluit van de gemeenteraad van Zele van 30 augustus 2010 vernietigd, waarbij de gemeente realisatievoorwaarden oplegde aan LANDEXPLO. De gemeenteraad heeft na de vernietiging, op 1 maart 2012, het initiatief genomen zelf hetzelfde besluit in te trekken. De Gemeenteraad van Zele en de Raad van State zijn aldus op eenzelfde golflengte gekomen; de realisatievoorwaarden zijn niet bestaande. LANDEXPLO dient zich nu te wenden tot de burgerlijke rechtbanken om schadevergoeding te bekomen. Het is immers vaste rechtspraak dat een vernietiging door de Raad van State gelijk staat met een fout, welke de weg opent voor financiële compensaties. Hopelijk zal de gemeente Zele het niet zo ver laten komen en is er nu ruimte om een constructieve samenwerking voor de ontwikkeling van dit terrein te bespreken.Comments


bottom of page