top of page

MEERWAARDE REALISEREN OP LANDBOUWGRONDEN DIE HERBESTEMD WERDEN TOT INDUSTRIEGRONDEN

Projecten

Onafhankelijke ontwikkelaar van bedrijventerreinen.

LANDEXPLO is een onafhankelijke ontwikkelaar van bedrijventerreinen.

We zijn sedert 2010 actief en hebben projecten gespreid over gans Vlaanderen, gaande van Zedelgem, Wevelgem, Zele, Berlare, Aalst, Tessenderlo, Hoeselt, Tongeren tot Maasmechelen

LANDEXPLO helpt grondeigenaars om een meerwaarde te realiseren op landbouwgronden die herbestemd werden tot industriegronden.

 

Onze bedoeling is om die herbestemde gronden privé te ontwikkelen tot bedrijventerreinen, en de grondeigenaar te laten delen in de meerwaarde. In geval van openbare ontwikkeling of onteigening daarentegen biedt de overheid aan de grondeigenaars immers enkel de waarde van de landbouwgrond.

 

Zodra LANDEXPLO de grondcontrole heeft verworven in de betreffende zone, trachten we -in samenwerking met de overheid (gemeente, provincie of Gewest)- deze gronden te ontwikkelen tot bedrijventerreinen door de nodige vergunningen aan te vragen en er infrastructuur aan te leggen. Vervolgens zal Landexplo de percelen grond verkopen aan eindgebruikers om er bedrijfsgebouwen (stockageruimte, productie-eenheden, winkelruimte, kantoren,...) neer te zetten.

Projecten

KMO-unit-rood.jpg

BERLARE

 Huidige situatie : Verkoop van percelen

Het bedrijventerrein in Overmere/Berlare richt zich in eerste instantie naar lokale KMO’s. Voor deze bedrijven wordt een gevarieerd aanbod voorzien.

Activiteiten

Luchtfoto van boerderij

INKOOP VAN GRONDEN

Bij de herbestemming van een zone naar ‘bedrijfsterreinen’ wordt -na een grondige analyse- getracht om grondcontrole te verwerven via aankoopopties of door grond onmiddellijk aan te kopen.

AANLEG VAN INFRASTRUCTUUR

In samenwerking met de overheid worden de infrastructuurwerken gepland en gerealiseerd: aanleg van wegen, fietspaden, groenbuffers, waterbuffers,….
De werken worden steeds door externe aannemers uitgevoerd.

straat Pavement
Untitled.jpg

VERKOOP VAN PERCELEN INDUSTRIEGROND

Zowel grote als kleine percelen worden verkocht aan bedrijven (als eindgebruiker), die er -volledig naar hun eigen behoeften- een bedrijfsgebouw kunnen neerzetten.

VERKOOP VAN KMO-UNITS

Een nieuwe activiteit van Landexplo is de verkoop van KMO-units : het betreft kleinere bedrijfseenheden in een verzamelgebouw die ‘casco’ verkocht worden aan KMO’s. Deze bedrijven kunnen zulke ‘standaard-units’ vervolgens verder inrichten en gebruiken als stockageruimte, productie-vestiging,..

Building Plans
in Onderhandelen

ADVIESVERLENING OMTRENT HERBESTEMMING VAN GRONDEN

Landexplo volgt de bestaande wetgeving inzake PlanBaten heffing bij bestemmingswijzigingen op de voet, teneinde grondeigenaars te kunnen adviseren.
Vaak zijn landbouwgronden nog in ‘onverdeeldheid’ of is een ‘successieplanning’ aangewezen bij de aankoop van gronden.
Ook de geplande wetgeving inzake ‘verhandelbare ontwikkelingsrechten’ wordt aandachtig opgevolgd in het kader van de verwachte betonstop, teneinde  hier een voortrekkersrol in te vervullen.

Wij hebben een hogere grondwaarde bekomen van Landexplo dan de overheid ons aanbod bij onteigening.
                                 

Landexplo hielp ons het familiepatrimonium fiscaal vriendelijk naar de volgende generatie over te dragen.

Johan Ceunen, Meerhout

Ivo Engelen, Tessenderlo

bottom of page